Älgört

(älggräs, mjödört, mjödspirea, ) (Filipendula ulmaria (L.) Maxim) Fam:. Rosaceae

Danmark Almindelig Mjødurt, Storbrittanien Meadowsweet, Estland Harilik angervaks, Finland Mesiangervo, Island Mjaðjurt, Lettland Parastā vīgrieze, Litauien Pelkinė vingiorykštė, Norge Mjødurt , Ryssland Лабазник вязолистный, Tyskland Großes Mädesüß,

Äldre litteratur beskriver hur allmogen strödde ut älggräs på golvet vid festliga tillfällen för den friska och aromatiska luktens skull. En sed som fortlevde långt in på 1800-talet. Älgört har använts som medicinalväxt då den innehåller salicylsyra som verkat smärtstillande (t.ex. vid huvudverk) och febernedsättande. Av blommorna kan älgörtssaft beredas och de späda bladen ger god smak i örtte. I forna tider användes växten också som öl- och vinkrydda.