Jätteslide

(Fallopia sachalinensis F. Schmidt) Fam:. Polygonaceae

Danmark Kaempe-Pileurt, Storbrittanien Giant Knotweed, Estland Sahhalini konnatatar, Island Risasúra, Lettland Sahalīnas dižsūrene, Litauien Sachalinenė reinutrė, Norge Sakalinslirekne, Ryssland Горец сахалинский,

Flerårig tvåbyggare, endast vegetativ förökning. Ursprungligen införd till Europa i början av 1800-talet från Japan som prydnadsväxt i större trädgårdar. Sedan början av 1900-talet naturaliserad i Sverige på kulturmark (invasiv främmande art). Kan utvecklas till ett "trädgårdsmonster" om man inte ingriper i tid. Det meterdjupa rotsystemet (rhizom) kan nämligen utsöndra giftiga substanser (allelopati), vilket gör att den snabbt kan ersätta biotopens naturliga vegetation. Jordstammarna kan sprida sig 15-20 m i sidled och dessutom tränga upp och igenom husgrunder och vattenledningar.

 

.

Se även parkslideJätteslide 1-3 m. Ganska sällsynt i Götaland och södra Svealand. Näringsrik mark, vägrenar, sjö- och åkanter, ruderatmarker och lövskogar. Stjälk bambulik och svagt rödaktig. Bladskivor 20-40 cm ofta med röda nerver, med hjärtlik bas. Blommor grönaktigt vita, okt-nov. Blommställning kortare än hos parksliden, 4-7 blommor i varje enskild liten samling. Hybridisering med parkslide är sällsynt.