Majsmörblomma

(majranunkel, vårsmörblomma, ) (Ranunculus auricomus L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Nyrebladet Raununkel, Storbrittanien Goldilocks Buttercup, Estland Kuldtulikas, Finland Kevätleinikki, Island Sifjarsóley, Lettland Zeltainā gundega, Litauien Auksakuodis vėdrynas, Norge Nyresoleie, Ryssland Лютик золотистый, Tyskland Gold-Hahnenfuss,

Kollektivnamn för ett par hundra apomiktiska s.k. småarter.

Se även revsmörblomma, svalört, vanlig smörblomma, åkerranunkel.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad: Brett äggrunda (längd 5–8 mm), skaftade. Nervatur tydlig. Kala.

Örtblad: Framkommer ett och ett, först njur- och hjärtlika med mer eller mindre uppflikade kanter, så småningom med tre till fem huvudflikar, de oskaftade  stjälkbladens huvdflikar är hela och så djupa att de ofta uppfattas som kransställda blad. Nervatur tydlig. Glest håriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 20–50 cm, upprätt stjälk, glest hårig. Första året utvecklas en övervintrande bladrosett. Blommar följande år med klargula blommor som sitter i knipplik ställning, ej räfflade blomskaft. Variabel art.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i nästan hela landet, spec. Syd- och Mellansverige. Ängs- och betesmarker, gärna lite fuktiga miljöer. Liksom alla smörblommearter giftig i färskt tillstånd, men i torrt tillstånd som hö kan den ätas av husdjur.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror under både vår och höst. Fröna är ganska långlivade i marken > 10 år.