Kontrollåtgärd: Handrensning eller uppgrävning

Handrensning är en av de äldsta metoderna för ogräsbekämpning.Den är effektiv mot ettåriga arter om man får bort allt ovanjordiskt. Drar man upp med rötter stimulerar man nya frön att gro. Detta blir även effekten om man handrensar med hacka. Upprepar man hackningen flera gånger får man också god effekt mot etablerade fleråriga plantor. Handplockning är idag i princip endast aktuell vid flyghavrebekämpning, ogräskontroll i ekologiskt lantbruk och hemträdgården eller inom områden där kemisk bekämpning inte är tillåten. Handplockning kan också bli aktuell i samband med invasiva arter.