Hårgängel

(Borstgängel, ) (Galinsoga quadriradiata (G.ciliata) Riuz & Pav.) Fam:. Asteraceae

Danmark Kirtel-Kortstråle, Storbrittanien Shaggy-soldier, Finland Ripsisaurikki, Norge Nesleskjelfrø , Polen Żółtlica owłosiona, Tyskland Behaartes Franzosenkraut ,

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

Inkom till Europa 1796 via Kew Garden (London) från Peru.

Se även gängel.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att gängeln inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder

- Svag groningsvila hos nydrösade frön möjliggör att fröförrådet i marken kan "tömmas" på 3-4 år vid odling av ettåriga grödor, om inga nya frön sätts in på markens "frökonto". Fröna är ljusgroende så nedmyllning mer än 2 cm inducerar kraftig groningsvila.

- Vallodling under 3-4 år är också en effektiv åtgärd.

- Marktäckning med t.ex. organiskt material förhindrar effektivt nya plantor.

 

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Marktäckning

Ogräsharvning

Växtföljd