Hårgängel

(Borstgängel, ) (Galinsoga quadriradiata (G.ciliata) Riuz & Pav.) Fam:. Asteraceae

Danmark Kirtel-Kortstråle, Storbrittanien Shaggy-soldier, Finland Ripsisaurikki, Norge Nesleskjelfrø , Polen Żółtlica owłosiona, Tyskland Behaartes Franzosenkraut ,

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

Inkom till Europa 1796 via Kew Garden (London) från Peru.

Se även gängel.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.