Kålmolke

(mjölktistel, allmän mjölkfibla, kålfibla, kålmjölktistel, ) (Sonchus oleraceus L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Almindelig Svinemælk , Storbrittanien Smooth Sow-thistle, Estland Harilik piimohakas, Finland Kaalivalvatti, HollandGewone melkdistel, Island Gyltufífill, Lettland Darza mikstpiene, Litauien Daržine piene, Norge Haredylle, Polen Mlecz zwyczajny, Ryssland Осот огородный, Tyskland Kohl-Gänsedistel,

Bladen kan användas som sallad eller stuvas som spenat.

Se även parksallat, svinmolke, åkermolke


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.