Hönshirs

(Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.) Fam:. Poaceae

Danmark Almindelig Hanespore, Storbrittanien Cockspur, Estland Tähk-kukehirss, Finland Kananhirssi, HollandHanepoot, Lettland Parasta gailsare, Litauien Paprastoji rietmene, Norge Hønsehirse, Polen Chwastnica jednostronna, Ryssland Ежовник обыкновенный, петушье просо, Tyskland Hühnerhirse ,

På global nivå ett mycket besvärligt ogräs (C-4-växt), som idag är på frammarsch i landet genom bl.a. orent utsäde, ökad odling av radodlade grödor (t.ex. majs) samt ett varmare klimat. Kommer ursprungligen från tropiska delen av Asien. Arten har dock funnits lokalt i Sverige sedan åtminstone mitten av 1700-talet. År 1806 skrev A.J. Retzius ...."är ett åker-ogräs som tid efter annan alt mera sprids ibland Säden i Skåne....med fördel användas till Höns och Swin". Tankar att odla och mala mjöl av hönshirs för brödbakning förekom också vid denna tid.

Se även fingerhirs, grå kavelhirs, vanlig kavelhirs, kolvhirs.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

Hönshirs är ett konkurrenskänsligt gräs, vilket främst gör den till ett problem i öppna radodlade grödor som t.ex. majs, sockerbetor, potatis och grönsaksodlingar. Den är dessutom värmekrävande och utvecklas följaktigen senare än många andra ogräsväxter, vilket försvårar bekämpningen. Bekämpningen bör därför dels ske i ett senare stadie, när alla plantor kommit upp, dels med tonvikt på förebyggande kontrollåtgärder. Mer höstsäd och vall i växtföljden, täta konkurrenskraftiga grödor, undvik öppen jord, upprepad putsning när så kan ske, undvik halmbärgning från infekterade fält. Vid riklig förekomst överväg att träda marken så att fröförrådet kan reduceras genom lämplig jordbearbetning. Kontrllera fälten tidigt och försök om möjligt handplocka när de första plantorna dyker upp.

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Grödval

Handrensning eller uppgrävning

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd