Colt's-foot

(Tussilago farfara L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Følfod, Estland Paiseleht, Finland Leskenlehti, HollandKlein hoefblad, Island Hóffífill, Lettland Parasta mallepe, Litauien Ankstyvasis šalpusnis, Norge Hestehov, Polen Podbiał pospolity, Ryssland Мать-и-мачеха обыкновенная, Tyskland Huflattich, Storbrittanien Hästhov

Control/species (click):

Beståndsuppbyggnad

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning

Växtföljd