Kontrollåtgärd: Beståndsuppbyggnad

 

(Platshållera för text)


Figur. Grödans uppkomst i förhållande till ogräset är helt avgörande för skördeutfallet. Figuren visar utfallet när grödan kommer upp 0, 3, 8 och 12 dagar efter det att ogräset kommit upp (5 milj.kärnor/ha = ca 200 kg/ha).

(Platshållare för text)

 


Foto. A. Lundkvist ©.


Foto. A. Lundkvist ©.

Figur A och B. Kornbestånds utveckling vid olika uppkomst i relation till ogräsförekomst (åkermolke). Först på plan helt avgörande för konkurrensutfallet. Detta styr alltså val av odlingstekniska åtgärder. I detta fall  t. ex. sönderdelning och "nedplöjning" av åkermolken så att uppkomsten fördröjs (A, kornets uppkomst 5 dagar före molken).

(Platshållare för text.)