Colt's-foot

(Tussilago farfara L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Følfod, Estland Paiseleht, Finland Leskenlehti, HollandKlein hoefblad, Island Hóffífill, Lettland Parasta mallepe, Litauien Ankstyvasis šalpusnis, Norge Hestehov, Polen Podbiał pospolity, Ryssland Мать-и-мачеха обыкновенная, Tyskland Huflattich, Storbrittanien Hästhov


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.Extramaterial

Perennial weeds
  Biologi och kontroll av tussilago (Biology and control of Tussilago farfara). Andersson, L. 2010. Presentation at ”Ekokurs. Temadag om mekanisk ogräsbekämpning”, Linköping. Arranged by the Swedish Board of Agriculture. (pdf) Link to externt pdf-document.
 
Weed biology
  Which grasses becomes weeds? Fakta Jordbruk 4, SLU, Uppsala. Andersson, L. & Milberg, P. 2002. (in swedish) Link to externt pdf-document.