Nattglim

(Silene noctiflora L.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Nat-Limurt , Storbrittanien Night-flowering Catchfly , Estland Öö-põisrohi, Finland Yöailakki, HollandNachtkoekoeksbloem, Island Rökkurstjarna, Lettland Nakts plaukškene, Litauien Panaktine naktižiede, Norge Nattsmelle, Polen Lepnica nocna, bniec dwudzielny, Ryssland Смолёвка ночецветная, дрёма ночецветная, Tyskland Acker-Lichtnelke,

Inkommen via orent utsäde.

 

Se även rödblära, smällglim, vitblära,


För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar; under vår och försommar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att nattglimen inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd