Nattglim

(Silene noctiflora L.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Nat-Limurt , Storbrittanien Night-flowering Catchfly , Estland Öö-põisrohi, Finland Yöailakki, HollandNachtkoekoeksbloem, Island Rökkurstjarna, Lettland Nakts plaukškene, Litauien Panaktine naktižiede, Norge Nattsmelle, Polen Lepnica nocna, bniec dwudzielny, Ryssland Смолёвка ночецветная, дрёма ночецветная, Tyskland Acker-Lichtnelke,

Inkommen via orent utsäde.

 

Se även rödblära, smällglim, vitblära, 

LIVSFORM: Ettårig (huvudsakligen vinterannuell), ibland tvåårig. 

Hjärtblad: Elliptiska till äggrunda till nästan spadlika (längd 7–11 mm), kortskaftade. Bladskiva kal.

Örtblad: Framkommer två och två, spetsigt omvänt äggformade så småningom lansettlika, kortskaftade, översida hårig.

Övrigt: Fullvuxen planta 20–50 cm, stjälk fågrenad och klibbhårig. De vita eller något rödlätta, doftande blommorna sitter ensamma eller i ett  fåblommigt knippe och slår ut på kvällen (pollineras av nattaktiva insekter). Foder 20-30 mm, glandelhårigt, så såningom uppblåst. Kronblad djupt kluvna. Närstående arter som kan uppträda som ogräs är: rödblära (S. dioica) och vitblära (S. latifolia) samt de båda sällsynta arterna gaffelglim (S.dichotoma) och sandglim (S.conica). 
 .
Utbredning, växtplats och betydelse: Allt mer ovanlig i Götaland och Svealand utom Uppland där arten på sina håll är tämligen allmän, speciellt de östra delarna. Åker,  åker- och vägkanter, trädgårdar, bangårdar samt skräp- och ruderatmar:er. Numera ingen direkt betydelse som ogräs mer än i öppna, radodlade grödor och klöverfröodlingar där fröna är svåra att rensa bort.

Biologi: Förökas med frön, som framför allt gror under senare delen av vegetationsperioden och övervintrar på rosettstadium, men även vår och försommar. Rötterna har vilande knoppar som kan bilda nya plantor vid sönderdelning. Frönas livslängd i marken > 5 år.