Baldersbrå

(surkulla, surtupp, vitkulla, vit åkerros, munkskalle, ) (Tripleurospermum perforatum/inodorum (Mérat) Lainz) Fam:. Asteraceae

Danmark Lugtløs Kamille, Storbrittanien Scentless Mayweed, Estland Harilik kesalill, Finland Peltosaunio, HollandReukeloze kamille, Island Baldursbrá , Lettland Nesmaržiga sunkumelite, Litauien Bekvapis šunramunis, Norge Baldersbrå, Polen Maruna bezwonna, Ryssland Трёхреберник продырявленный, Tyskland Geruchlose Kamille,

Se även kamomill, åkerkulla

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar så att ogräsfröna stimuleras att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att växten inte ges möjlighet att gå i blomm och sätta frö.

Baldersbråns frön är ljusgroende. Vid riklig förekomst av drösade frön efter skörd ska dessa alltså inte vändas ned i marken, utan i stället ges möjlighet att gro på markytan före höstens jordbearbetning. Detta under förutsättning att fleråriga arter som kvickrot o.s.v. inte kräver omedelbara insatser efter grödans skörd (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Beståndsuppbyggnad

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd