Engelskt rajgräs

(Lolium perenne L.) Fam:. Poaceae

Danmark Almindelig Rajgraes, Storbrittanien Perennial Rye-grass, Estland Karjamaa-raihein, Finland Englanninraiheinä, HollandEngels raaigras, Island Túnrúggresi, Lettland Daudzgadiga airene, Litauien Daugiamete svidre, Norge Raigras, Polen Życica trwała, Ryssland Плевел многолетний, райграс пастбищный, Tyskland Deutsches Weidelgras,

Undvik spillplantor som får möjligheten att sätta frö. Frön kan överleva i jorden 5-10 år och ge problem i efterföljane grödor. 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Avslagning

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd