Engelskt rajgräs

(Lolium perenne L.) Fam:. Poaceae

Danmark Almindelig Rajgraes, Storbrittanien Perennial Rye-grass, Estland Karjamaa-raihein, Finland Englanninraiheinä, HollandEngels raaigras, Island Túnrúggresi, Lettland Daudzgadiga airene, Litauien Daugiamete svidre, Norge Raigras, Polen Życica trwała, Ryssland Плевел многолетний, райграс пастбищный, Tyskland Deutsches Weidelgras,LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Blad 2–6  mm breda, undersida starkt glänsande, i knoppläge vikta, bladlister mycket tydliga, nedre bladslidor mer eller mindre violetta. Snärp 1–2 mm långt, något tvärhugget. Bladöron vanligen tydliga.

Fullvuxen planta: Glest tuvat gräs med nedtill knöböjt, upprätt bladrikt strå (20–60 cm högt). Två-sidigt, 10-20 cm långt, glest ax (jfr. kvickrot ).
 
Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder på näringsrik mark, längre norr ut ej lika vanlig. Gräsmark, väg- och åkerrenar, ruderatmark Odlas som vall- och grönytegräs

Biologi: Förökas endast med frön.

Se även Gräs i Kulturlandskapet