Green Field-speedwell

(Veronica agrestis L.) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Flerfarvet Ærenpris, Estland Kesamailane, Finland Peltotädyke, HollandAkker-ereprijs, Island Akurdepla, Lettland Lauka veronika, Litauien Pudymine veronika, Norge Åkerveronika, Polen Przetacznik rolny, Ryssland Вероника пашенная, Tyskland Acker-Ehrenpreis, Storbrittanien Åkerveronika

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning

Ogräsharvning

Växtföljd