Green Field-speedwell

(Veronica agrestis L.) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Flerfarvet Ærenpris, Estland Kesamailane, Finland Peltotädyke, HollandAkker-ereprijs, Island Akurdepla, Lettland Lauka veronika, Litauien Pudymine veronika, Norge Åkerveronika, Polen Przetacznik rolny, Ryssland Вероника пашенная, Tyskland Acker-Ehrenpreis, Storbrittanien Åkerveronika


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.