Kornvallmo

(Papaver rhoeas L.) Fam:. Papaveraceae

Danmark Korn-Valmue, Storbrittanien Common Poppy, Estland Kukemagun, Finland Silkkiunikko, HollandGewone klaproos, Island Kornvalmui/Deplasol, Lettland Zida magone, Litauien Aguona birule, Norge Kornvalmue, Polen Mak polny, Ryssland Мак-самосейка, Tyskland Klatschmohn,

Kornvallmon var av romarna tillägnad gudinnan Ceres, jordbrukets gudinna (cerealier = stråsäd, på engelska cereals). Kornvallmon har liksom rågvallmon tidigare povats i medicinska sammanhang mot t.ex. feber och som sömnmedel. Delvis innehåller de samma ämnen som opievallmon.

Se även rågvallmo, spikvallmo

Kornvallmo är inte ett svårkontrollerat ogräs, men kan vid alltför ensidig odling av höstsådda grödor bli ett dominerande inslag i ogräsfloran. Detta kräver då förändring av växtföljd och odlingsmetoder.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att vallmon inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd