Kornvallmo

(Papaver rhoeas L.) Fam:. Papaveraceae

Danmark Korn-Valmue, Storbrittanien Common Poppy, Estland Kukemagun, Finland Silkkiunikko, HollandGewone klaproos, Island Kornvalmui/Deplasol, Lettland Zida magone, Litauien Aguona birule, Norge Kornvalmue, Polen Mak polny, Ryssland Мак-самосейка, Tyskland Klatschmohn,

Kornvallmon var av romarna tillägnad gudinnan Ceres, jordbrukets gudinna (cerealier = stråsäd, på engelska cereals). Kornvallmon har liksom rågvallmon tidigare povats i medicinska sammanhang mot t.ex. feber och som sömnmedel. Delvis innehåller de samma ämnen som opievallmon.

Se även rågvallmo, spikvallmo 

LIVSFORM: Ettårig (vinterannuell).

Hjärtblad: Avlånga och smala (längd 6–8 mm), oskaftade. Kala.

Örtblad: Framkommer först nästan två och två, första bladen ovala till äggrunda med hel bladkant, följande med enstaka flikar, bildar sedan rosett med parflikiga blad. Skaftade. Behåring tilltar med äldre blad som också har mjölksaft.

Övrigt: Fullvuxen planta 30–80 cm hög med toppställd, klarröd blomma om 5–8 cm i diameter, någon gång med svart fläck på kronbladsbasen (jfr råg- och spikvallmo).

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen allmän i södra Götalands jordbruksbygder (spec. Skåne, Öland och Gotland), längre norr ut upp mot Mälardalen sällsynt eller tillfällig. Åkrar ( spec. lerjordar), vägkanter, jordhögar samt skräp- och ruderatmarker. Besvärlig art redan vid relativt liten förekomst och i synnerhet i höstsådda grödor, som höstsäd och höstoljeväxter.

Biologi: Förökas endast med frön som till största delen gror under hösten, övervintrar som bladrosett. Fröna ganska långlivade i åkermark >5 år. Fröproduktion betydande.