Kornvallmo

(Papaver rhoeas L.) Fam:. Papaveraceae

Danmark Korn-Valmue, Storbrittanien Common Poppy, Estland Kukemagun, Finland Silkkiunikko, HollandGewone klaproos, Island Kornvalmui/Deplasol, Lettland Zida magone, Litauien Aguona birule, Norge Kornvalmue, Polen Mak polny, Ryssland Мак-самосейка, Tyskland Klatschmohn,

Kornvallmon var av romarna tillägnad gudinnan Ceres, jordbrukets gudinna (cerealier = stråsäd, på engelska cereals). Kornvallmon har liksom rågvallmon tidigare povats i medicinska sammanhang mot t.ex. feber och som sömnmedel. Delvis innehåller de samma ämnen som opievallmon.

Se även rågvallmo, spikvallmo


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.