Skatnäva

(trannäbb, storknäbb, ) (Erodium cicutarium (L.) L'Hèr.) Fam:. Geraniaceae

Danmark Hejrenaeb, Storbrittanien Common Stork`s-bill, Estland Harilik kurekael, Finland Peltokurjennokka, HollandGewone reigersbek ?, Island Hegranef, Lettland Velnarutku grabeklite, Litauien Paprastasis dalgutis, Norge Tranehals, Polen Iglica pospolita, Ryssland Аистник цикутовый, журавельник цикутовый, Tyskland Gewöhnlicher Reiherschnabel,

Se även duvnäva, fliknäva, mjuknäva, sparvnäva.

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd