Skatnäva

(trannäbb, storknäbb, ) (Erodium cicutarium (L.) L'Hèr.) Fam:. Geraniaceae

Danmark Hejrenaeb, Storbrittanien Common Stork`s-bill, Estland Harilik kurekael, Finland Peltokurjennokka, HollandGewone reigersbek ?, Island Hegranef, Lettland Velnarutku grabeklite, Litauien Paprastasis dalgutis, Norge Tranehals, Polen Iglica pospolita, Ryssland Аистник цикутовый, журавельник цикутовый, Tyskland Gewöhnlicher Reiherschnabel,

Se även duvnäva, fliknäva, mjuknäva, sparvnäva.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.