Murgrönsveronika

(murgrönsärenpris, ) (Veronica hederifolia L.) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Vedbend-Ærenpris, Storbrittanien Ivy-leaved Speedwell , Estland Hõlmlehine mailane, Finland Murattitädyke, HollandKlimop-ereprijs, Island Bergflettudepla, Lettland Efejlapu veronika, Litauien Gebenlape veronika, Norge Bergfletteveronika, Polen Przetacznik bluszczykowy, Ryssland Вероника плющелистная, Tyskland Efeublättriger-Ehrenpreis ,

Se även fältveronika, glansveronika, majveronika, teveronika, trädgårdsveronika och åkerveronika.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att veronikan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

 

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning

Ogräsharvning

Växtföljd