Knölsyska

(kärrsyska, kärrnässla, svinknölar, ) (Stachys palustris L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Kær-Galtetand, Storbrittanien Marsh Woundwort, Estland Soo-nõianõges, Finland Peltopähkämö , HollandMoerasandoorn, Island Vaetuhjalmgras, Lettland Purva sarmene, Litauien Pelkine notra, Norge Åkersvinerot , Polen Czyściec blotny, Ryssland Чистец болотный, Tyskland Sumpf-Ziest,

Knölsyskan var ursprungligen en strandväxt, men som framgångsrikt blev ett besvärigt ogräs på fuktiga sand- och mulljordar. Linné skriver i Flora Svecica (1755) att "Svinen bökar i åkrarna upp rötterna på denna växt". De underjordiska stamknölarna lär ha använts som mjölersättning i nödbröd. Förr också använd inom den folkliga läkekonsten, då den ansågs såväl kramplösande som urindrivande.

Se även stinksyska, åkersyska.

Allmänt förebyggande åtgärder:

- Väldränerad mark.

Kontrollåtgärder:

- För arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar så att ogräsfröna stimuleras att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att knölsyskan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö.

- Trädesbruk med upprepade grunda bearbetningar.

- Helträda följt av höstsäd med insådd av vallfrö under följande vår.

- Försommarträda följt av grönfodergröda med vallinsådd eller tidigt sådd grönfodergröda också med´vallinsådd. Ju fler grönfoderskördar som hinner tas, dessto bättre valletablering.

- Marktäckning är en mycket effektiv metod av mer långsiktig karaktär (1–2 år) men å andra sidan sköter den sig själv. Strategin är här att svälta ut (se vidare marktäckning, klicka nedan).

- Djurbete; svin på trädan bökar upp och äter med stor aptit de relativt grunt liggande stamknölarna.

- Kemisk bekämpning (klicka nedan).

(Se också under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning

Växtföljd