Knölsyska

(kärrsyska, kärrnässla, svinknölar, ) (Stachys palustris L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Kær-Galtetand, Storbrittanien Marsh Woundwort, Estland Soo-nõianõges, Finland Peltopähkämö , HollandMoerasandoorn, Island Vaetuhjalmgras, Lettland Purva sarmene, Litauien Pelkine notra, Norge Åkersvinerot , Polen Czyściec blotny, Ryssland Чистец болотный, Tyskland Sumpf-Ziest,

Knölsyskan var ursprungligen en strandväxt, men som framgångsrikt blev ett besvärigt ogräs på fuktiga sand- och mulljordar. Linné skriver i Flora Svecica (1755) att "Svinen bökar i åkrarna upp rötterna på denna växt". De underjordiska stamknölarna lär ha använts som mjölersättning i nödbröd. Förr också använd inom den folkliga läkekonsten, då den ansågs såväl kramplösande som urindrivande.

Se även stinksyska, åkersyska.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.