Large-flowered Hemp-nettle

(Galeopsis speciosa Mill.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Hamp-Hanekro, Estland Kirju kõrvik, Finland Kirjopillike, HollandDauwnetel, Island Gullhjálmgras, Lettland Raibais aklis, Litauien Geltonžiede akle, Norge Guldå, Polen Poziewnik pstry, Ryssland Пикульник красивый, пикульник заметный, Tyskland Bunter Hohlzahn, Storbrittanien Hampdån

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd