Gullkrage

(hålabäcka, etterört, gul krageblomma, gulört, kornros, solsticka, ) (Glebionis segetum (Chrysanthemum segetum) (L.) Fourr.) Fam:. Asteraceae

Danmark Gul Okseøje, Storbrittanien Corn Marigold, Estland Kollane jaanikakar, Finland Keltapäivänkakkara, HollandGele ganzebloem, Island Njardarbra, Lettland Sejuma krizantema, Litauien Dirvine skaistažiede, Norge Gullkrage, Polen Złocień polny, Ryssland Хризантема посевная, Tyskland Saat-wucherblume,

Inkommen med orent utsäde och var under 1700- och 1800-talet vanlig i de sydsvenska åkrarna men sedan dess på kraftig reträtt. Ibland odlad som prydnadsväxt.


För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen, vilket stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att gullkragen inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd