Forget-me-not

(Myosotis spp. ) Fam:. Boraginaceae

Danmark Forglemmigej, Estland Lõosilm, Island Munablom, Lettland Neaizmirstule, Litauien Neužmirštuolė, Norge Minneblom, Polen Niezapominajka, Ryssland Незабудка, Storbrittanien Förgätmigej

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd