Wall Speedwell

(Veronica arvensis L) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Mark-Ærenpris, Estland Põldmailane, Finland Ketotädyke, HollandVeld-ereprijs, Island Reykjadepla, Lettland Tiruma veronika, Litauien Dirvine veronika, Norge Bakkeveronika, Polen Przetacznik polny, Ryssland Вероника полевая, Tyskland Feld-Ehrenpreis, Storbrittanien Fältveronika

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd