Willowherb

(Epilobium spp. ) Fam:. Onagraceae

Danmark Dueurt/Gederams, Island Dunurt, Norge Mjølke, Polen Wierzbownica, Storbrittanien Dun-/Mjölkört

Control/species (click):

Avslagning

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Handrensning eller uppgrävning

Marktäckning

Ogräsharvning