Trifid Bur-marigold

(Bidens tripartita L) Fam:. Asteraceae

Danmark Fliget Brøndsel, Estland Kolmisruse, Finland Tummarusokki, HollandDriedelig tandzaad, Island Brúnihnappur, Lettland Trejdaivu sunitis, Litauien Triskiautis lakišius, Norge Flikbrønsle, Polen Uczep trójlistkowy, Ryssland Череда трёхраздельная, Tyskland Dreiteiliger Zweizahn, Storbrittanien Brunskära

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd