Kärrkavle

(Alopecurus geniculatus L.) Fam:. Poaceae

Danmark Knæbøjet Rævehale , Storbrittanien Marsh Foxtail, Estland Põlvjas rebasesaba, Finland Polvipuntarpää, Island Hnjáliðagras , Lettland Liektā lapsaste, Norge Knereverumpe, Ryssland Лисохвост коленчатый, Tyskland Knick-Fuchsschwanz ,

Se även renkavle

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Växtföljd