Kärrkavle

(Alopecurus geniculatus L.) Fam:. Poaceae

Danmark Knæbøjet Rævehale , Storbrittanien Marsh Foxtail, Estland Põlvjas rebasesaba, Finland Polvipuntarpää, Island Hnjáliðagras , Lettland Liektā lapsaste, Norge Knereverumpe, Ryssland Лисохвост коленчатый, Tyskland Knick-Fuchsschwanz ,

Se även renkavleLIVSFORM: Flerårig (perenn).
Blad 3–6 mm breda, kala och framkommer rullade, bladlister mycket tydliga, bladslidor kala, vanligen helt eller till större delen öppna. Snärp 3–4 mm långt, något utdraget. Bladöron saknas.

Fullvuxen planta: Något tuvat med halvt nedliggande, knäböjt, bladbärande strå (längd 20–40 cm). vid lederna rotslående. En-blommiga småax med utskjutande borst, samlade i axlika, spensliga, täta, mjuka, cylindriska vippor (längd 2–5 cm, bredd 3–6 mm), avsmalnande i båda ändar, först blågröna senare violettbruna. 
 
Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i större delen av landet speciellt på kulturpåverkad, ganska näringsrik, fuktig mark. Breder ofta ut sig på vinterskadade slåttervallar.

Biologi: Förökas med frön och genom rotslående ledknutar.