Vägmålla

(gårdmålla, ) (Atriplex patula L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Svine-Melde, Storbrittanien Common Orache, Estland Harilik malts, Finland Kylämaltsa, HollandUitstaande melde, Island Akurhrímblaðka/Fjöruhriblaðka, Lettland Izplesta balodene, Litauien Placioji balandune, Norge Svinemelde, Polen Łoboda rozlozysta, Ryssland Лебеда раскидистая, Tyskland Spreizende Melde,

Se även blåmålla, fiskmålla, lönnmålla, rödmålla, svinmålla

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Fröförrådet i marken får då i stället dö av efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att mållan inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Flamning

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning