Vägmålla

(gårdmålla, ) (Atriplex patula L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Svine-Melde, Storbrittanien Common Orache, Estland Harilik malts, Finland Kylämaltsa, HollandUitstaande melde, Island Akurhrímblaðka/Fjöruhriblaðka, Lettland Izplesta balodene, Litauien Placioji balandune, Norge Svinemelde, Polen Łoboda rozlozysta, Ryssland Лебеда раскидистая, Tyskland Spreizende Melde,

Se även blåmålla, fiskmålla, lönnmålla, rödmålla, svinmålla


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.