Toppdån

(Galeopsis bifida Boenn.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Skov-Hanekro, Storbrittanien Bifid Hemp-nettle, Estland Pügaldunud kõrvik, Finland Peltopillike, HollandGespleten hennepnetel, Island Skoruhjálmgras, Lettland Škeltais aklis, Litauien Mažažiede akle, Norge Vrangdå, Polen Poziewnik dwudzielny, Ryssland Пикульник двухнадрезанный, Tyskland Zweispaltiger Hohlzahn,

Se även hampdån, pipdån

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att toppdånen inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd