Åkerspärgel

(åkerspergel, pjuska, surtagg, åkerfryle, ) (Spergula arvensis L.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Almindelig Spergel, Storbrittanien Corn Spurrey, Estland Harilik nälghein, Finland Peltohatikka, HollandGewone spurrie, Island Skurfa, Lettland Tiruma gaurs, Litauien Dirvinis kežys, Norge Linbendel, Polen Sporek polny, Ryssland Торица полевая, Tyskland Acker-spörgel,

Arten är mångformig med flera underarter bl.a. foderspärgel (ssp. sativa) som förr framför allt odlades i södra Sverige, på lite fuktiga sandjordar, till grönfoder (1,5 till 3 ton /ha) eller som gröngödsling. Skördades vid blomning för att undvika fröspridning och därmed efterföljande ogräsproblem.

Se även grönknavel

Bildmaterial från Biopix.dk

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att åkerspergeln inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning