Åkerspärgel

(åkerspergel, pjuska, surtagg, åkerfryle, ) (Spergula arvensis L.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Almindelig Spergel, Storbrittanien Corn Spurrey, Estland Harilik nälghein, Finland Peltohatikka, HollandGewone spurrie, Island Skurfa, Lettland Tiruma gaurs, Litauien Dirvinis kežys, Norge Linbendel, Polen Sporek polny, Ryssland Торица полевая, Tyskland Acker-spörgel,

Arten är mångformig med flera underarter bl.a. foderspärgel (ssp. sativa) som förr framför allt odlades i södra Sverige, på lite fuktiga sandjordar, till grönfoder (1,5 till 3 ton /ha) eller som gröngödsling. Skördades vid blomning för att undvika fröspridning och därmed efterföljande ogräsproblem.

Se även grönknavel

Bildmaterial från Biopix.dk