Åkerspärgel

(åkerspergel, pjuska, surtagg, åkerfryle, ) (Spergula arvensis L.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Almindelig Spergel, Storbrittanien Corn Spurrey, Estland Harilik nälghein, Finland Peltohatikka, HollandGewone spurrie, Island Skurfa, Lettland Tiruma gaurs, Litauien Dirvinis kežys, Norge Linbendel, Polen Sporek polny, Ryssland Торица полевая, Tyskland Acker-spörgel,

Arten är mångformig med flera underarter bl.a. foderspärgel (ssp. sativa) som förr framför allt odlades i södra Sverige, på lite fuktiga sandjordar, till grönfoder (1,5 till 3 ton /ha) eller som gröngödsling. Skördades vid blomning för att undvika fröspridning och därmed efterföljande ogräsproblem.

Se även grönknavel

Bildmaterial från Biopix.dk


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.