Revormstörel

(ringormsgräs, vårtfräta, ) (Euphorbia helioscopia L.) Fam:. Euphorbiaceae

Danmark Skaerm-Vortemaelk, Storbrittanien Sun Spurge, Estland Harilik piimalill, Finland Viisisädetyräkki, HollandKroontjeskruid, Island Vörtumjolk/Sunnumjólk, Lettland Saules dievkreslinš, Litauien Dirvine karpažole, Norge Åkervortemjølk, Polen Wilczomlecz obrotny, Ryssland Молочай солнцегляд, Tyskland Sonnenwend-Wolfsmilch,

I Sverige finns sju törelarter, varav revormstörel är den vanligaste. Växtens mjölksaft är giftig och kan bl.a. framkalla stark reteffekt på hud och slemhinnor. Inom folkmedicinen har mjölksaften använts för att bl.a avlägsna vårtor och mot revorm eller ringorm, en hudsjukdom som beror på en svampinfektion. Betesdjur ratar i allmänhet växten. Giftigheten minskar vid torkning (hö).

Se även rävtörel, småtörel.


För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar; under vår och försommar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller också bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att revormstöreln inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning