Revormstörel

(ringormsgräs, vårtfräta, ) (Euphorbia helioscopia L.) Fam:. Euphorbiaceae

Danmark Skaerm-Vortemaelk, Storbrittanien Sun Spurge, Estland Harilik piimalill, Finland Viisisädetyräkki, HollandKroontjeskruid, Island Vörtumjolk/Sunnumjólk, Lettland Saules dievkreslinš, Litauien Dirvine karpažole, Norge Åkervortemjølk, Polen Wilczomlecz obrotny, Ryssland Молочай солнцегляд, Tyskland Sonnenwend-Wolfsmilch,

I Sverige finns sju törelarter, varav revormstörel är den vanligaste. Växtens mjölksaft är giftig och kan bl.a. framkalla stark reteffekt på hud och slemhinnor. Inom folkmedicinen har mjölksaften använts för att bl.a avlägsna vårtor och mot revorm eller ringorm, en hudsjukdom som beror på en svampinfektion. Betesdjur ratar i allmänhet växten. Giftigheten minskar vid torkning (hö).

Se även rävtörel, småtörel.