Revormstörel

(ringormsgräs, vårtfräta, ) (Euphorbia helioscopia L.) Fam:. Euphorbiaceae

Danmark Skaerm-Vortemaelk, Storbrittanien Sun Spurge, Estland Harilik piimalill, Finland Viisisädetyräkki, HollandKroontjeskruid, Island Vörtumjolk/Sunnumjólk, Lettland Saules dievkreslinš, Litauien Dirvine karpažole, Norge Åkervortemjølk, Polen Wilczomlecz obrotny, Ryssland Молочай солнцегляд, Tyskland Sonnenwend-Wolfsmilch,

I Sverige finns sju törelarter, varav revormstörel är den vanligaste. Växtens mjölksaft är giftig och kan bl.a. framkalla stark reteffekt på hud och slemhinnor. Inom folkmedicinen har mjölksaften använts för att bl.a avlägsna vårtor och mot revorm eller ringorm, en hudsjukdom som beror på en svampinfektion. Betesdjur ratar i allmänhet växten. Giftigheten minskar vid torkning (hö).

Se även rävtörel, småtörel.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.