Revormstörel

(ringormsgräs, vårtfräta, ) (Euphorbia helioscopia L.) Fam:. Euphorbiaceae

Danmark Skaerm-Vortemaelk, Storbrittanien Sun Spurge, Estland Harilik piimalill, Finland Viisisädetyräkki, HollandKroontjeskruid, Island Vörtumjolk/Sunnumjólk, Lettland Saules dievkreslinš, Litauien Dirvine karpažole, Norge Åkervortemjølk, Polen Wilczomlecz obrotny, Ryssland Молочай солнцегляд, Tyskland Sonnenwend-Wolfsmilch,

I Sverige finns sju törelarter, varav revormstörel är den vanligaste. Växtens mjölksaft är giftig och kan bl.a. framkalla stark reteffekt på hud och slemhinnor. Inom folkmedicinen har mjölksaften använts för att bl.a avlägsna vårtor och mot revorm eller ringorm, en hudsjukdom som beror på en svampinfektion. Betesdjur ratar i allmänhet växten. Giftigheten minskar vid torkning (hö).

Se även rävtörel, småtörel.LIVSFORM: Ettårig (huvudsakligen sommarannuell).

Hjärtblad: Ovala (längd 6–12 mm), skaftade. Nervatur otydlig. Kala.

Örtblad: Omvänt äggrunda, övre delen fint sågad, framkommer två och två, ljust gulgröna och kortskaftade. Bildar ej rosett. Kala.

Övrigt: Fullvuxen planta (10–40 cm), med gulgröna blommor som sitter i en flocklikt femgrenig topp. Hela plantan innehåller mjölksaft.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän till tämligen allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder, för att sedan avta längre norrut. Åkrar, trädgårdar samt skräp- och ruderatmarker, ganska näringsrika jordar. Arten har mindre betydelse som ogräs, störst utvecklingsmöjligheter i mer öppna, sent sådda grödor t.ex. köksväxter.


Biologi: Förökas endast med frön, som gror lite senare under första halvan av vegetationsperioden. Fröna relativt långlivade i marken, ofta >10 år. Giftig. Sambyggare.