Marsh Woundwort

(Stachys palustris L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Kær-Galtetand, Estland Soo-nõianõges, Finland Peltopähkämö , HollandMoerasandoorn, Island Vaetuhjalmgras, Lettland Purva sarmene, Litauien Pelkine notra, Norge Åkersvinerot , Polen Czyściec blotny, Ryssland Чистец болотный, Tyskland Sumpf-Ziest, Storbrittanien Knölsyska

Control/species (click):

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning

Växtföljd