Sticky Groundsel

(Senecio viscosus L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Klaebrig Brandbaeger, Estland Pihkane ristirohi, Finland Tahmavillakko, HollandKleverig kruiskruid, Lettland Lipiga krustaine, Litauien Lipnioji žile, Norge Klistersvineblom, Polen Starzec lepki, Ryssland Крестовник клейкий, Tyskland Klebriges Kreuzkraut, Storbrittanien Klibbkorsört

Control/species (click):

Avslagning

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Ogräsharvning