Mugwort

(Artemisia vulgaris L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Grå-Bynke, Estland Harilik puju, Finland Pujo, HollandBijvoet, Island Malurt, Lettland Parasta vibotne, Litauien Paprastasis kietis, Norge Burot, Polen Bylica pospolita, Ryssland Полынь обыкновенная, Tyskland Gemeiner Beifuß, Storbrittanien Gråbo

Control/species (click):

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning

Växtföljd