Horsetail

(Equisetum spp. ) Fam:. Equisetaceae

Danmark Padderok, Island Elfting, Norge Snelle, Polen Skrzyp, Storbrittanien Fräken-arter

Control/species (click):

Avslagning

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning