Blåmålla

(Chenopodium glaucum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Blågrå Gåsefod, Storbrittanien Oak-leaved Goosefoot, Estland Vesihaljas hanemalts, Finland Sinisavikka, HollandZeegroene ganzevoet, Island Eikarnjóli, Lettland Zilgana balanda, Litauien Žydralape balanda, Norge Blåmelde, Polen Komosa sina, Ryssland Марь сизая, Tyskland Graugrüner Gänsefuß ,

Se även fiskmålla, lönnmålla, rödmålla, svinmålla, vägmålla


För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar; under vår och försommar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att blåmållan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Handrensning eller uppgrävning