Blåmålla

(Chenopodium glaucum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Blågrå Gåsefod, Storbrittanien Oak-leaved Goosefoot, Estland Vesihaljas hanemalts, Finland Sinisavikka, HollandZeegroene ganzevoet, Island Eikarnjóli, Lettland Zilgana balanda, Litauien Žydralape balanda, Norge Blåmelde, Polen Komosa sina, Ryssland Марь сизая, Tyskland Graugrüner Gänsefuß ,

Se även fiskmålla, lönnmålla, rödmålla, svinmålla, vägmålla